Siirry sisältöön
Järvi ja tunturimaisema.

Ikkuna luontotietoon

Tervetuloa Luontotieto-sivustolle! Tämä verkkopalvelu kerää yhteen eri organisaatioiden tuottamia luontotietoaineistoja. Sivustolta löydät tietoa myös luonnon seurannasta sekä luontotiedon hyödyntämisestä. Luontotieto-sivusto on kehitysvaiheessa, ja sen sisällöt päivittyvät jatkuvasti.

Katso aineistohaku

Poimintoja sivuston sisällöistä

Hiekkaranta saaristossa.
Luontotyyppiseurannat
Luontotyyppitason seurannassa kohteena ovat lajien muodostamat yhteisöt sekä ekosysteemin toimintaa ja rakennetta kuvaavat ominaispiirteet. Luontotyyppien tilaa voidaan seurata joko maastossa tapahtuvalla inventoinnilla tai kaukokartoitusmenetelmiin pohjautuen.
Ilma-eDNA -näytteenottolaite korkealla metsämaisemassa.
eDNA ja muut molekyylibiologiset seurantamenetelmät

Molekyylibiologisten menetelmien avulla voimme parantaa ympäristön tilan seurantojen kattavuutta, tarkkuutta ja kustannustehokkuutta ja siten täydentää seurannan kautta muodostuvaa kuvaa luonnon monimuotoisuudesta ja sen muutoksista.

Peippo oksalla.
Miten luotettavaa ja kattavaa luontotieto on?

Kaikki luonnosta kerätty tieto sisältää epävarmuutta. Epävarmuudesta huolimatta luontotietoa tuottavat mittaukset ja seurannat antavat arvokasta tietoa  esimerkiksi eliöryhmän, ekosysteemin tai luontotyypin tilasta. Luontotietoon pohjautuvassa päätöksenteossa on tärkeää ottaa huomioon tiedon epävarmuus ja soveltuvuus kuhunkin käyttötarkoitukseen.